Zasady użytkowania witryn zarządzanych przez Paris Tobacco Company

Niniejsza witryna internetowa (dalej jako Witryna) jest prowadzona przez Paris Tobacco Commercial sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa (dalej również jako Paris Tobacco Commercial). Następujące Polityka prywatności, Polityka plików cookies oraz Warunki korzystania z witryny znajdujące się na stronie www.paristobacco.com opisują zasady i warunki, na podstawie których Paris Tobacco Commercial oferuje dostęp do Witryny.

Polityka prywatności
Polityka plików cookies
Warunki korzystania z Witryny
Dane spółki

Przed przejściem i rozpoczęciem korzystania z Witryny prosimy zapoznać się uważnie z poniższymi zasadami.
Wejście na strony serwisu jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad.
W przypadku braku akceptacji którejkolwiek z poniższych  zasad, prosimy nie korzystać z Witryny.

Polityka prywatności

Część I – Postanowienia ogólne

§1 Administrator

1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Paris Tobacco Commercial sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”.

2. Nasze podejście do prywatności i ochrony danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ dbamy i staramy się robić właściwe rzeczy z właściwych powodów. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób dane osobowe, które podasz w Witrynie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Witryny, będą przetwarzane i chronione przez Paris Tobacco Commercial jako administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO).

§2 Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Witrynie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Witryny, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO oraz innymi przepisami obowiązującego prawa regulującymi zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych.

2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Witryny.

§3 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b. możesz dokonywać ich sprostowania,

c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2. W drugiej części Polityki prywatności znajdziesz szczegółowe informacje o swoich prawach w kontekście poszczególnych formularzy znajdujących się na Witrynie i w trakcie kontaktu z nami. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w §6 Polityki prywatności.

§4 Prawo sprzeciwu

1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w §6 Polityki prywatności.

§5 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa Urzędu.

§6 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zasad i praktyk dotyczących użytkowania Witryny, w tym w szczególności dotyczących Polityki prywatności, daj nam znać:

a. listownie: al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, lub

b. e-mailem na adres: odo@paristobacco.pl.

§7 Zmiany w zasadach

Od czasu do czasu możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności. Jeśli to zrobimy, zmienimy również datę wskazaną jako jej aktualizację. Zachęcamy do okresowego odwiedzania Witryny w celu zapoznania się z najnowszą wersją Polityki prywatności.

Część II – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

KONTAKT Z NAMI POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY, EMAIL LUB NUMER TELEFONU

1. Jakie dane przetwarzamy?

a. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

b. dane dobrowolnie podane w treści w treści formularza kontaktowego, wiadomości email lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej.

2. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Twoje dane przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

3. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 i 5 Polityki prywatności.

4. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Witryny lub dostawcom systemów informatycznych i usług IT, a także członkom naszego personelu odpowiedzialnym za ustosunkowania się do Twojego zapytania.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG. Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Nie dłużej niż przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W każdym przypadku Twoje dane nie będą przetwarzane dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Po tym czasie Twoje dane są usuwane lub archiwizowane, w celu wypełnienia obowiązków prawnych.

KONTAKT Z NAMI W CELACH REKRUTACYJNYCH, W TYM ZA POMOCĄ FORMULARZA UMIESZCZONEGO NA WITRYNIE

1. Jakie dane przetwarzamy?

a. Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe,

b. Twoje poprzednie doświadczenie zawodowe (np. historia zatrudnienia, informacje o zezwoleniu na pracę, historia edukacji, certyfikaty),

c. dodatkowe dane osobowe zawarte w życiorysie lub liście motywacyjnym, które zdecydujesz się podać do naszego rozpatrzenia.

2. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

a. Gromadzimy Twoje dane osobowe w celu realizacji działań rekrutacyjnych, a także w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami, takimi jak przepisy związane z oceną kandydatów do pracy, osób poszukujących pracy lub w celu ochrony przed roszczeniami na podstawie tych przepisów.

b. Możemy się z Tobą skontaktować, korzystając z podanych przez Ciebie danych kontaktowych, w celu udzielenia Ci odpowiedzi związanej z  Twoim podaniem na określone stanowisko, na które zgłosiłeś/łaś swoją kandydaturę.

c. Twoje dane osobowe, tylko za Twoją zgodą, mogą być wykorzystane do rozważenia Twojej kandydatury w szerszym zakresie niż w odniesieniu do konkretnej oferty pracy (w takim przypadku wymagane jest udzielenie dodatkowej zgody na formularzu służącym rekrutacji).

3. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 3, 4 i 5 Polityki prywatności.

4. Czy musisz podawać nam swoje dane?

a. Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak aplikacja na konkretne stanowisko wymaga podania określonego zakresu danych osobowych. Jeśli nie podasz wszystkich danych wymaganych we wniosku, nasze możliwości do rozpatrzenia Twojego podania o pracę pod kątem zatrudnienia mogą być ograniczone.

b. W przypadku rozważenia konkretnego stanowiska pracy możemy poprosić o podanie nazwisk i danych kontaktowych w celu uzyskania referencji (przed przekazaniem nam danych kontaktowych zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na sprawdzenie referencji).

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

a. Art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na oszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają naszemu zapotrzebowaniu.

b. Art. 6 ust. 1 lit b RODO, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę.

c. Art. 6 ust. 1 lit c RODO, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Nas naszych ustawowych obowiązków.

d. Art. 6 ust. 1 lit a RODO, w odniesieniu do pozostałych danych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, w tym w oparciu o dodatkową i dobrowolną zgodę w przypadku przetwarzanie przez nas danych osobowych celów przyszłych rekrutacji. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

a. członkom naszego personelu – osoby mające dostęp do informacji o kandydatach mogą obejmować m.in. naszych Specjalistów ds. Zasobów ludzkich i Menedżerów odpowiedzialnych za rekrutację i zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach;

b. Paris Tobacco International Manufacturing sp. z o.o. (ul Przemysłowa 25, Skrzyńsko, 26-400 Przysucha) dla celów procesów rekrutacyjnych prowadzonych Naszą spółkę powiązaną, Paris Tobacco International Manufacturing sp. z o.o. – wyłącznie za Twoją dobrowolną i opcjonalną zgodą;

c. wyznaczonych agencji, które muszą znać Twoje określone dane w celu wykonywania swoich obowiązków związanych z rekrutacją.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG. Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak prowadzona jest rekrutacja na dane stanowisko, w każdym wypadku nie dłużej niż 6 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji (również w odniesieniu do danych udostępnianych za Twoją zgodą do Paris Tobacco International Manufacturing sp. z o.o.), dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres 2 lat o ile nie oznaczyłeś krótszego czasu obowiązywania Twojej zgody. W każdym przypadku Twoje dane nie będą przetwarzane dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Po tym czasie Twoje dane są usuwane lub archiwizowane, w celu wypełnienia obowiązków prawnych.

Polityka plików cookies 

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania z Witryny. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na naszej stronie.

3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Paris Tobacco Commercial w celu optymalizacji działań.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny Paris Tobacco Commercial sp. z o.o. z siedzibą pod adresem, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.

5. Witryna zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

6. Witryna wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

7. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies): sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

8. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny;

9. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

10. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

11. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

12. Dane osobowe, które gromadzone są przy użyciu plików „cookies”, zbierane są wyłącznie w związku z wykonywaniem określonych funkcji względem użytkownika. Gromadzone dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

13. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcje udostępniane w ramach Witryny.

Warunki korzystania z Witryny

1. Witryna jest udostępniana nieodpłatnie,  nie wymaga też gwarancji ani rękojmi (chyba że pojawia się jednoznaczny komunikat, że jest inaczej). Informacje zawarte na niniejszej witrynie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych.

2. Pomijając przypadki wyraźnych zapisów w tym przedmiocie, znajdujących się na Witrynie, Paris Tobacco Commercial nie ponosi odpowiedzialności za treści, ani za korzystanie przez użytkownika witryny z jakichkolwiek stron internetowych, ani też za jakiekolwiek wiadomości wysłane do użytkownika witryny lub przez niego otrzymane.

3. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej wykorzystywane w ramach niniejszej Witryny, przysługują Paris Tobacco Commercial i/lub jej licencjodawcom. Użytkownik Witryny nie nabywa do niej żadnych praw, za wyjątkiem ograniczonego prawa korzystania z Witryny zgodnie z warunkami korzystania z Witryny. Użytkownik Witryny nie może sprzedawać, oferować sprzedaży, ani rozpowszechniać, na żadnym nośniku, jakiejkolwiek części niniejszej Witryny ani jej treści. Niemniej jednak, użytkownik Witryny może drukować i pobierać informacje i treści z Witryny, wyłącznie na swój prywatny, niekomercyjny użytek. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach korzystania z Witryny, użytkownik nie może udostępniać jakiejkolwiek części niniejszej Witryny w ramach innego serwisu internetowego poprzez pobieranie danych z hiperłączy w Internecie (scraping, crawling, framing) lub w żaden inny sposób, chyba że posiada pisemne upoważnienie Paris Tobacco Commercial do takich działań.

4. Użytkownik Witryny nie może z niej korzystać w sposób niezgodny z prawem, a w szczególności zobowiązuje się, że nie będzie wysyłać, używać, kopiować, publikować lub pozwalać na publikowanie jakichkolwiek treści, które są oszczercze, nieprzyzwoite, obraźliwe, niecenzuralne lub naruszające prywatność innej osoby. Użytkownik Witryny zobowiązuje się nie wysyłać żadnych niezamówionych materiałów promocyjnych lub reklamowych, spamu ani podobnych materiałów lub masowych wiadomości, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie niniejszej Witryny lub korzystanie z niej przez innych użytkowników.

5. Paris Tobacco Commercial zastrzega sobie prawo do ulepszania, wprowadzania modyfikacji, zawieszenia lub stałego wstrzymania – w dowolnym czasie i bez powiadomienia – całości lub dowolnej części niniejszej witryny internetowej oraz do ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do niej.

6. Użytkownik Witryny niniejszym zobowiązuje się zwolnić Paris Tobacco Commercial z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów, roszczeń, strat i szkód (w tym kosztów sądowych i honorariów prawników) poniesionych lub zasądzonych przeciwko Paris Tobacco Commercial w wyniku niewłaściwego wykorzystania niniejszej witryny internetowej przez użytkownika lub naruszenia niniejszych Warunków korzystania z witryny.

7. W przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania z witryny, Paris Tobacco Commercial może zawiesić lub zablokować jego dostęp do witryny i odmówić mu dalszego z niej korzystania.

8. Paris Tobacco Commercial udostępnia niniejszą witrynę w takim stanie, w jakim jest, i w miarę jej dostępności, bez jakichkolwiek gwarancji – wyraźnych lub dorozumianych – dotyczących jej działania, rzetelności zamieszczanych informacji lub produktów czy usług, do których odniesienia zawiera niniejsza Witryna (w zakresie, w jakim takie gwarancje mogą zostać wyłączone zgodnie z obowiązującym prawem). Paris Tobacco Commercial ani żadna inna spółka grupy Paris Tobacco Company nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody – o charakterze kontraktowym, deliktowym (w tym niedbalstwo) lub innym, bezpośrednie lub pośrednie (w tym między innymi bezpośrednią lub pośrednią utratę zysków), wynikowe, wtórne lub nadzwyczajne – które mogłyby wynikać z odwiedzenia lub korzystania z niniejszej Witryny. Jedynym i  wyłącznym środkiem przysługującym użytkownikowi w tym zakresie jest zaprzestanie korzystania z Witryny.

9. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania z witryny okaże się niewykonalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia.

10. Niniejsze Warunki korzystania z witryny regulują relacje pomiędzy Paris Tobacco Commercial i użytkownikiem Witryny, stanowiąc całość porozumienia między nimi.

11. Niniejsze Warunki korzystania z witryny, tak samo jak i zawartość niniejszej Witryny, podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego i polskim sądom.
Dane spółki

Dane spółki

Paris Tobacco Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79;  jest zarejestrowana w przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000743550. NIP 5252758733 Regon 5252758733.

Wszelkie oficjalne zawiadomienia należy przesyłać na wskazany powyżej adres.

Wszelką inną korespondencję dotyczącą niniejszego serwisu (w tym wszelkie zapytania lub skargi) prosimy przesyłać na adres: Paris Tobacco Commercial Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.

Numer infolinii: +48 (22) 630 60 77

 

PARIS TOBACCO COMMERCIAL sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
office@paristobacco.com
+48 22 630 60 77